-Attractive and Sustainable Urban Mobility

UbiGo – allt började i Göteborg med Go:Smart

Om projektet Go:smart

UbiGo utvecklades och testades inom det tvååriga projektet Go:Smart som leddes av CLOSER vid Lindholmens Science Park och delfinansierades av Vinnova. Totalt samverkade ett dussin parter från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Målet var att “utveckla och testa en innovativ tjänst som underlättar och premierar hållbara resor i urban miljö”.

Visionen är att ”storstadshushåll väljer tillgång till mobilitet istället för bilägande som kunder till en pålitlig, flexibel, belönande och global tjänst. Flera storstäder runt om i världen är därmed grönare, tryggare, tätare och mer attraktiva.”

Förutom de delprojekt som utvecklade och testade UbiGo – alltså resemäklartjänsten och premieringskonceptet, inklusive IT-stödet – fokuserade ett annat på hybridbussarnas roll och användande i städer. Båda delar stöddes av delprojekt inom visualisering och utvärdering.

Läs mer om Go:Smart på projektets sida.

Om UbiGo i Go:smart-projektet

[UbiGo kommer från latinets (eller engelskans) Ubiquitous = allestädes närvarande och engelskans Go för ta sig till, sätta fart etc]

Målet för projektet Go:Smart var att ”utveckla och testa en innovativ tjänst som underlättar och premierar hållbara resor i urban miljö”. Det var framförallt affärsmodellerna bakom den sömlöse resenären och den premierade resenären som skulle konkretiseras och testas.

Kommersialiserbart?

Går det att tjäna pengar på att handla upp, paketera och sälja vardagsresande? Ja, vi tror det, om vi kan göra det enkelt, trygg, flexibelt och prisvärt. Går det att tjäna pengar på att uppmuntra människor att välja hållbara färdmedel? Ja, vi tror det, om vi kan lyfta in tävling och bekräftelse gentemot kunderna, och ett stärkt varumärke och nya kunder gentemot våra premieringspartners.

Fälttest: Riktiga pengar för riktiga tjänster

För att få svar måste affärsmodellen testas i verkligheten – att göra en vanlig marknadsundersökning för en helt ny typ av tjänst fungerar inte. För att svaren ska vara pålitliga måste det som erbjuds i testet erbjuder upplevas så likt en kommersiell tjänst som möjligt. Våra testkunder betalade med egna, privata pengar för tjänster de kanske aldrig använt förut och som innebär en relativt stor omställning av vardagen. Enkelhet, trygghet, flexibilitet och prisvärdhet är minst lika viktigt för en testpilot som för en riktig kund. Vi testade om de verkligen upplevde tjänsten som enkel, trygg, flexibel och prisvärd.

Samtidigt är det ett test och inte en lansering och som sådan skulle den ge oss så många svar som möjligt.

Förutom projektpartnerna hade vi…

Leverantörer och samarbetspartners för testet var Hertz, Sunfleet, Västtrafik, Taxi Göteborg och JCDecaux (Styr & Ställ).

”UbiGo erbjuder storstadshushåll tillgång till mobilitet via paketerade tjänster istället för ägande (av fordon). UbiGo gör vardagsresandet enkelt, tryggt, flexibelt och prisvärt och premierar den som gör hållbara val.”

logos2_taxikurir_storre

Loggor_Gosmart_vit_ny