-Attractive and Sustainable Urban Mobility

Älvstrand skriver om UbiGo och Go:smart

Se sidan 8 i senaste numret av tidningen Älvstrand, där ni även får träffa Chrsitian Seiberlich, en av de som bestämt sig för att bli testpilot. Läs direkt här