-Attractive and Sustainable Urban Mobility

Vi fortsätter rekrytera i augusti

Här kommer en lägesrapportering.

I dagsläget har närmare 400 hushåll anmält sitt intresse, främst via anmälningsformuläret på webben. Det strömmar hela tiden till fler – och det ser vi gärna. Fortsätt anmäl er, för vi är inte färdiga än och kommer att fortsätta rekryteringen av testhushåll under augusti och första halvan av september. Det gör att vi bestämt oss för att bara smygstarta i oktober. Den formella testperioden blir alltså mellan den 1 november och den 30 april.

Fram till midsommar träffade vi drygt 40 hushåll ur den första omgången vi började kontakta i maj och juni. Glädjande nog vill flertalet bli testkunder även efter mötena…